Företagsläkare - offert och prisförslag

Gör en god investering genom att välja rätt företagsläkare

Företagsläkare har specialitet inom företagshälsovård eller yrkes-/arbets- och miljömedicin. Deras kunskaper och färdigheter är djupa inom hälsotillståndets påverkan av faktorer i arbetsmiljön och inom att utvärdera funktions- och arbetsförmåga liksom att utreda, behandla och följa upp ärenden med arbetsmiljörelaterade skador och sjukdomar.

Genom att anlita en företagsläkare kan ni ta ett stort kvalitetssteg inom ert företags hälsovårds- och arbetsmiljöarbete, vilket bidrar till att såväl skapa nöjda anställda som trivs och presterar som att undvika att arbetsmiljötvister uppstår. Företagets hälsa, på alla nivåer, grundar sig alltid i hur de anställda mår - både fysiskt och psykiskt. 

För att kunna göra rätt val av företagsläkare och få ut så mycket som möjligt av varje spenderad krona för att anlita denne underlättar det givetvis att kunna jämföra upplägg och priser från olika aktörer. Här kan ni göra det utan ansträngning – med bara några få klick – och därmed göra ett informerat och välunderbyggt val.

Offert företagsläkare

Använd vår tjänst för att få offerter från flera olika aktörer, upp till fem, som arbetar inom företagshälsa med företagsläkare. Med hjälp av offerterna kan ni utvärdera prisläget för de tjänster ni är ute efter och hitta en aktör som kan leverera bäst tjänster till bäst pris. Offerterna ger information och underlag inför företagets investering.  

Använd formuläret för att skicka en förfrågan. Er förfrågan kommer att matchas med aktörer inom området som kan erbjuda det ni eftersöker. Att skicka en förfrågan via vår tjänst är gratis och är ett bra första steg för att komma i kontakt med företagsläkare. 

Företagsläkare - investera i företagshälsa

En företagsläkare arbetar inom företagshälsovård och arbetsmedicin för arbetsgivare. En företagsläkare arbetar både proaktivt, förebyggande, och reaktivt, rehabiliterande och behandlande. En företagsläkare gör medicinska bedömningar om ohälsa och hur den eventuellt kan kopplas till arbete, arbetsmiljö och arbetssituation. Det proaktivt arbetet består av att arbeta hälsofrämjande med medicinska kontroller, utvärdering av arbetsmiljö och hälsoinformation. En företagsläkare arbetar många gånger tillsammans med en företagssköterska och andra insatser och resurser inom arbetsmiljö som till exempel psykologer ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och dietister. Att skapa ett team för god arbetsmiljö och hälsofrämjande är en god investering för ett företag som i de flesta fall lönar sig i längden. 

En företagsläkare är legitimerad läkare och kan även ha vidareutbildning och fördjupad kunskap inom områden som är ofta förekommande inom företagshälsovård. Det kan till exempel vara fysiska problem som ofta förekommer inom en viss bransch eller arbetsgrupp, risker med kemikalier eller skador som förekommer inom vissa branscher, arbetsrehabilitering, men även frågor om beroendeproblematik och levnadsvanor. De flesta företagsläkare är specialister inom Arbetsmedicin. 

Arbetsuppgifter - företagsläkare 

 • Medicinska bedömningar
 • Bedömning av arbetsförmåga
 • Rehabilitering av arbetsrelaterade skador och sjukdomar
 • Behandling av arbetsrelaterade skador och sjukdomar
 • Hälsofrämjande arbete
 • Medicinska kontroller
 • Bedömning av arbetsmiljö
 • Hälsoinformation
 • Arbetsrehabilitering  
 • Specialist - arbetsmedicin, företagshälsa, miljömedicin

Våra senaste förfrågningar

 • Per bad om offert för Övrigt (Bilverkstad, Tandläkare mm.) - Övrigt
  Vi önskar utarbeta en krisstrategi på vår gård, Hjälmargården, och undrar om och hur Ni skulle kunna bistå oss??!
 • Håkan bad om offert för Övrigt (Bilverkstad, Tandläkare mm.)
  Årlig hälsokontroll för företag med 13 anställda (5 kvinnor, 8 män )
 • carl bad om offert för Övrigt (Bilverkstad, Tandläkare mm.)
  Läkarintyg för högre körkortsbehörighet till transportstyrelsen
 • Maggie bad om offert för Kontor
  HÄLSOUNDERSÖKNING

  Är i behov av en hälsoundersökning som våra anställda kan få göra en gång per år. I vår verksamhet hanteras kemikalier, vilket är den grundläggande orsaken till att vi önskar få en årlig koll på de anställdas hälsostatus.

  Företaget har ca 15 anställda.

  Vi önskar som minst...
 • Anna bad om offert för Hälsa & Skönhet
  Önskar offert på företagshälsovård för ca 12 anställda.
 • Margret Louise bad om offert för Övrigt (Bilverkstad, Tandläkare mm.)
  Vi har 10 anställda som vi vill ha företagshälsovård åt, det är bageri anställda.
 • Magnus bad om offert för Övrigt (Bilverkstad, Tandläkare mm.) - Övrigt
  Vill skaffa ett avtal för mina anställda så man kan ha regelbundna hälsokontroller
 • Lars bad om offert för Övrigt (Bilverkstad, Tandläkare mm.) - Övrigt
  Hej, kommer att teckna hängavtal med Byggnads behöver ett Företagshälsovårsds avtal.
  Vi är ca 25 Yrkesarbetare och 4 Tjänstemän. Verksamma i Stockholm, Dalberg heter bolaget

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.